Celebrem 20 Anys del Govern d’Esquerres! Tota la informació a l'Arxiu Digital Pasqual Maragall

Seminaris

Presentació a Brussel·les: Informe sobre la despesa cultural pública a Europa 2007-2014El 17 de novembre, la Fundació Catalunya Europa va presentar a Brussel·les l’informe sobre la despesa cultural pública a Europa 2007-2014.  L’informe presenta una primera aproximació a un projecte dels fons FEDER culturals per a la convergència de la despesa cultural dels estats membres. L’informe presentava un doble anàlisi : d’una banda, es dividia els països segons la seva posició geogràfica: Nord, Centre, Sud i Est i de l’altre s’analitzava la despesa cultural del conjunt de la Unió Europea.

Entre els assistents es trobaven l’eurodiputat Ernest Maragall, el tècnic Jordi Angusto i els redactors de l’informe Pere Almeda, Albert Sagarra i Marc Tataret. Els punts més destacats de l’informe són primer, la gran divergència en la despesa cultural entre països del nord de la unió i països del sud. Això és degut a la situació econòmica del sud europeu. La “localització cultural” és un altre fenomen percebut i tractat a l’informe: es tradueix en una despesa major per part dels ajuntaments. 

Tots els presents van acordar que aquesta problemàtica s’ha de resoldre proposant mesures per reduir aquesta divergència com, per exemple, una major despesa pública en cultura del estats membres recolzada per nous fons europeus o la proposta d’establir un nivell màxim d’IVA cultural.Etiquetes

Cultura  Europa