Què és el Programa Llegat Pasqual Maragall?

El projecte Llegat Pasqual Maragall, és un programa de recerca i reflexió entorn a l’acció i els pensaments polítics de Pasqual Maragall, iniciat el desembre de 2013. L’objecte del programa és analitzar i interpretar el pensament de Pasqual Maragall entès en sentit ampli, comprensiu de la paraula i de la seva acció política. Des del programa Llegat Pasqual Maragall i a partir dels principis i fonaments ideològics i l’actitud humana i política que va caracteritzar a Maragall, s’actualitza la seva mirada i es promou la reflexió i la proposta envers els reptes actuals relacionats amb els grans temes que el van definir.

Entre aquests grans temes destaquen l’àmbit de la ciutat i la metròpolis, amb especial atenció a Barcelona, l’àmbit de la Democràcia i el Federalisme, l’àmbit internacional i, en particular, Europa i el Mediterrani; i l’àmbit d’acció política.

Activitats desenvolupades en el marc del projecte Llegat Pasqual Maragall:

  • Estudis, recerca i publicacions: Des de l’equip de la Fundació, a través de fellowships o en col·laboració amb altres institucions i experts es desenvoluparan projectes de recerca i anàlisi sobre els eixos de treball definits que caracteritzen el llegat Maragall.
  • Conferències, Debats i seminaris: organització periòdicament de cicles de conferències i taules rodones que acullin ponents destacats del món polític, cultural i intel·lectual tant a nivell català com europeu, per tal de debatre diferents temes de la realitat catalana i europea tot sensibilitzant la ciutadania a partir del pensament Pasqual Maragall.
  • Trobades i Convocatòries: la Fundació organitza espais informals per a l’intercanvi d’idees d’actualitat amb l’objectiu de fer xarxa i articular diferents sectors de la societat entorn les diferents àrees en les quals treballa la Fundació i en els temes definits pel Llegat, en el marc del “Club Europa”.
  • Premis, beques i ajuts a la recerca: a través del programa Llegat Pasqual Maragall, es promou la recerca en temes clau per a Catalunya i Europa, a través d’una beca anual que s’atorga a un investigador/a o a un grup d’investigació. Així mateix, la Fundació col·labora amb institucions acadèmiques per facilitar els ponts entre el món educatiu i el professional.
  • Projectes audiovisuals: recull de testimonis i promoció de documentals sobre els temes prioritaris del llegat.
  • Comunicació i arxiu: Actualment la FCE, en el marc del programa “Llegat Pasqual Maragall” treballa en la creació d’un arxiu Llegat Pasqual Maragall i realitza una tasca de classificació i interpretació de l’arxiu existent. A més, també col·labora amb l’Arxiu Contemporani de Barcelona, l’Arxiu PSC Fundació Campalans, la Fundació Olímpica i l’Arxiu Corporació Metropolitana.

El programa Llegat Pasqual Maragall té el suport de l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.