Recerca del Llegat Pasqual Maragall

Ajut a la Recerca "Llegat Pasqual Maragall"

En el marc del programa "Llegat Pasqual Maragall", la Fundació Catalunya Europa atorga anualment un Ajut a la Recerca de 5.000€ a grups de recerca o investigadors/es individuals que vulguin desenvolupar un projecte centrat en algun dels grans eixos que van ser claus en les polítiques i el pensament de Pasqual Maragall (Europa, democràcia, ciutats, federalisme, Mediterrani, etc.). Mariona Tomàs, Marc Pradel, el grup liderat per Rossella Nicolini o Javier Martínez Cantó són alguns dels guanyadors de l'Ajut. El període de convocatòria de l'ajut s'inicia anualment entre febrer i març.  

Working-papers

Paral·lelament a l'Ajut a la Recerca, la fundació encarrega anulament alguns working-papers que també tracten sobre temàtiques claus en les polítiques i el pensament de Pasqual Maragall, traslladat a l'actualitat.

Seminaris

Periòdicament, la Fundació organitza diversos seminaris i activitats relacionades amb el Llegat Pasqual Maragall per tal de difondre el pensament i l'acció de govern del polític català i traslladar-ho a l'actualitat.