Informes i estudis

Abandonament escolar prematur i qualitat de govern a les regions europeesL'estudi analitza la relació existent entre el nivell d'educació formal dels països del continent europeu i la qualitat dels seus governs. Mitjançant una anàlisi quantitativa s'estableix una correlació entre l'abandonament escolar prematur i els indicadors de la qualitat de govern. El present estudi analitza una mostra de 272 regions de països europeus que compten amb democràcies consolidades. Defensa que el nivell educatiu d'un país és el condicionant més determinant del tipus de qualitat de govern que pot acabar obtenint un país i, en canvi, no és el govern l'únic o el principal responsable de la qualitat educativa del país que dirigeix. També s'intueix una relació entre altres percentatges de "Ni-nis", conseqüència de l'abandonament eescolar prematur, i els seus efectes nocius sobre la qualitat de govern d'un país.