Informes i estudis

La ciutat que atrau i expulsaDocument elaborat en el marc del projecte BCN'42 pel grup d'experts d'innovació econòmica. La reflexió en aquest eix s’ha centrat en les iniciatives d’innovació econòmica i sobre els models de les ciutats: el paper dels clusters i els pols d’innovació; la relació entre universitat, empresa i govern, la “Triple Hèlix”; la societat del coneixement, la innovació, la creativitat i les starts-up; i la reflexió sobre la frontera de possibilitat del turisme i els sector serveis com a motors econòmics de les ciutats.Etiquetes

Barcelona  Ciutats