Informes i estudis

El rol de la biodiversitat urbana en un context de canvi climàticDocument elaborat en el marc del projecte BCN'42 pel grup de treball de sostenibilitat i resiliència urbana. La discussió en aquest eix s’ha centrat en els reptes del canvi climàtic, així com la seva mitigació i adaptació; abordar temes com l’eficiència energètica, el transport i la mobilitat urbana, l’aigua i el sanejament o el tractament de residus; així com les possibilitats de generació energètica des de la ciutat.Etiquetes

Barcelona  Ciutats  Sostenibilitat