Informes i estudis

Informe: "Transversal Competences in Mobility Situations"Ja disponible l'informe "Transversal Competences in Mobility Situations" realitzat en el marc del programa Keymob cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. 

El projecte Keymob va començar amb una pregunta: com reconèixer i validar el paper de la mobilitat en l’adquisició de competències transversals per part dels estudiants de FP?

L'objectiu del projecte ha estat desenvolupar la cooperació entre centres de formació, empreses i governs regionals i municipals per desenvolupar eines curriculars, logístiques i organitzatives per millorar el desenvolupament de competències transversals per part dels estudiants en un context de mobilitat internacional.

El projecte ha involucrat diferents països que han aportat punts de vista diferents des dels centres de formació, autoritats regionals i locals, empreses, experts i organitzacions europees dedicades a la promoció de l’ensenyament professional.