Informes i estudis

Les desigualtats a les metròpolis, una comparativa globalAquest informe és una primera aproximació a la situació de les desigualtats a trenta grans ciutats del món, aportant troballes interessants al voltant de la relació de la desigualtat amb les diferents variables escollides. A partir d'aquesta anàlisi, s'ha pogut observar que, per la majoria de les ciutats analitzades, hi ha una forta relació entre el PIB per càpita i la desigualtat. En el mateix sentit, factors com ara el pes de la despesa pública local sobre el PIB, la taxa d’atur, o la taxa de patents per cada 10.000 habitants poden ser factors que desencadenin una major desigualtat. D'altra banda, la desigualtat impacta molt negativament en factors molt diversos com la taxa d’atur, l’esperança de vida, la taxa d’homicidis, la taxa d’alfabetització o l’augment de vot a partits de caire xenòfob i/o d’extrema dreta.Etiquetes

Ciutats  Desigualtats