Seminaris

Taller Re-City en acció: Una darrera milla sostenibleTaller Re-City en acció: Una darrera milla sostenible

16 de novembre de 9h a 12h00 – Palau Macaya

La compra online ha arribat per quedar-se, augmentant la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) en un moment on els centres de les ciutats s’estan fent per a vianants i transformant en Zones de Baixes Emissions (ZBE). Alhora, els desplaçaments dels vehicles de la DUM representen el 20% de trànsit i el 40% de les emissions de GEH associades a la circulació. De quina manera podem organitzar l’espai públic per fer una DUM sostenible?

Aquesta sessió s'ha fet a porta tancada amb la participació dels ajuntaments de la regió metropolitana de Barcelona i altres ens supramunicipals, així com d’acadèmics i empresaris del sector de la logística, la DUM, la darrera milla, etc.

Programa de la sessió

9:00h a 9:30h - Benvinguda i introducció

  • La Distribució Urbana de Mercaderies: limitacions i oportunitats amb Marta Losada, gerent Cluster Catalonia Logistics
  • Cas pràctic: Lliçons apreses del projecte impulsat per Lotrans i l’Associació de comerciants de Sant Boi Comerç amb Jesús Lozano, CEO Lotrans Portes SL

 

9:30h a 11:30h - Taller participatiu: Identificar solucions de darrera milla sostenible

S'han creat grups de treball per debatre sobre els diferents aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’implementar un projecte de darrera milla sostenible: aspectes econòmics, logístics, ambientals, socials i culturals.

        Taller 1. La sostenibilitat econòmica de la darrera milla - 

El cost de la darrera milla suposa el voltant del 50% del cost total del transport. En aquest taller s’han analitzat solucions econòmicament viables, tenint en compte experiències com l’ús del petit comerç o de locals buits com a centres de recollida o hubs de repartiment; l’impacte econòmic de les entregues fallides; l’ús d’aplicacions tecnològiques per millorar la logística; la reducció de costos i l’increment de l’eficiència; els mecanismes de finançament més enllà de les subvencions públiques; la circularitat del model econòmic; o l’impacte mediambiental i social.

         Taller 2. L’ impacte mediambiental de la darrera milla

Els desplaçaments dels vehicles de la DUM representen el 20% de trànsit i el 40% de les emissions de GEH associades a la circulació. En aquest taller s'ha abordat la reducció de la petjada de carboni de la darrera milla per fer-la sostenible. S'han tingut en compte aspectes lligats a la mobilitat en el procés de repartiment; a la ineficiència en el repartiment; a l’impacte de la darrera milla en el tràfic urbà; a les possibles millores de l’eficiència en rutes; a les entregues fallides; a l’acumulació de productes per destinatari; a les problemàtiques associades a l’operació de càrrega i descàrrega; i a la disjuntiva de quin mitjà de transport utilitzar en el repartiment.

         Taller 3. Els aspectes socials que impacten en la darrera milla

L’Impacte social de la gestió de la darrera milla demana un anàlisi transversal, que inclou no només la tipologia de llocs de treball i la precarització que generen, sinó també les conseqüències que aquesta gestió té sobre el conjunt de la societat. L’imaginari cultural de la ciutadania ha virat en favor de les opcions d’entrega a domicili tots els dies de la setmana a preus molt baixos, afavorint una major competència entre proveïdors per aconseguir un model més econòmic i servicial. En aquest taller s'han abordat els impactes positius i negatius d’aquest model amb l’objectiu d’idear solucions òptimes que afavoreixin tendències socialment més sostenibles. Per exemple, l’aplicació de polítiques d’incentivació o de penalització dels operadors, la integració de la distribució de la darrera milla en petits comerços de barri ja existents o la complementació dels serveis d’entrega a domicili amb altres serveis socials. 

Els tres tallers han tingut en compte els vessants pedagògic i regulatori. Com aconseguir el canvi cultural cap a models de negoci i hàbits de consum més sostenibles? I com integrar la darrera milla i la DUM amb la implementació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) i de carrers per a vianants?

11h30 – 12h00 - Conclusions i cloenda

 

La transformació de la ciutat és un cicle de debats organitzat per la Fundació Catalunya Europa amb La Fundació La Caixa i el Club Roma, que rep el suport de l’AMB, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Sant Boi, l’Ajuntament del Prat de Llobregat i l’Ajuntament de Gavà i la col·laboració de Barcelona Global i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.  

 
Etiquetes