Seminaris

Innovació Social i UrbanaEn aquest eix s’ha analitzat els principals desafiaments de futur en la provisió de serveis i béns públics urbans; la gestió dels assentaments urbans informals i el fenomen dels slums; la planificació urbana i els models de ciutat compacta o difusa; l’ús i la gestió de l’espai públic; l’eficiència dels serveis públics; l’exclusió social i la pobresa; i les desigualtats i la segregació urbana.
Etiquetes

Ciutats