Reptes Globals

La identificació dels principals reptes globals amb conseqüències a nivell d’Europa, Catalunya i les ciutats és un dels objectius de la Fundació Catalunya Europa. Per això, posa en marxa un espai de reflexió permanent i de creació d’iniciatives i activitats entorn els principals temes contemporanis per poder comprendre i interpretar la complexitat del present i projectar els nous paradigmes emergents que han de definir el...