Informes i estudis

Una anàlisi del Progrés Social a la Demarcació de GironaL’informe "Una anàlisi del Progrés Social a la Demarcació de Girona" analitza els principals punts que l’Índex de Progrés Social Regional Europeu assenyala com a problemàtic per a Catalunya: habitatge, Educació i Mercat de Treball i Qualitat Democràtica. Les dades analitzades demostren que la situació de l’educació i de l’habitatge a la demarcació de Girona és pitjor que la de la mitjana de Catalunya. A més, es constata una forta divisió en el sí de la demarcació, amb comarques que presenten resultats als indicadors d’educació i habitatge propers o fins i tot superiors a la mitjana de Catalunya (La Garrotxa, El Pla de l’Estany) i comarques que presenten uns resultats molt inferiors a la mitjana de Catalunya (Alt i Baix Empordà). Etiquetes

Empordà  Europa  Europa social  SPI