Informes i estudis

Millorant les oportunitats d'accés al treball

Formació professional i mobilitatL’informe que presentem és el resultat de diversos seminaris que han comptat amb la participació dels diferents agents implicats en la formació professional i la mobilitat: alumnes, centres, empreses, administracions públiques i altres entitats que donen suport als programes de mobilitat. 

Aquest informe constata una bretxa entre centres, entre alumnes i entre empreses pel que fa als programes de mobilitat. També detecta quins són els punts febles, entre els quals destaquen l’origen socioeconòmic dels joves que cursen FP, la curta durada dels estudis, en relació, per exemple, als estudis universitaris, i les dificultats lingüístiques.