Informes i estudis

De l'oportunitat de l'espai públic al repte de l'espai col·lectiuEstudi que s'emmarca en el projecte BCN'42, elaborat pel grup de treball d'innovació social i urbana. En aquest eix s’ha analitzat els principals desafiaments de futur en la provisió de serveis i béns públics urbans; la gestió dels assentaments urbans informals i el fenomen dels slums; la planificació urbana i els models de ciutat compacta o difusa; l’ús i la gestió de l’espai públic; l’eficiència dels serveis públics; l’exclusió social i la pobresa; i les desigualtats i la segregació urbana.Etiquetes

Barcelona  Ciutats  Sostenibilitat