Celebrem 20 Anys del Govern d’Esquerres! Tota la informació a l'Arxiu Digital Pasqual Maragall

Informes i estudis

El canvi climàtic a l'àrea metropolitana de Barcelona, cap a un model urbà sostenible i resilientL'informe "El canvi climàtic a l'àrea metropolitana de Barcelona, cap a un model urbà sostenible i resilient" és una anàlisi de com afecta el canvi climàtic a l’àrea metropolitana de Barcelona i de quin és l’estat d’adaptació i de mitigació amb relació a l’emergència climàtica que actualment ens colpeja. La base de l’informe és el marc conceptual d’indicadors de canvi climàtic constituït a partir del cicle de conferències “Fem front al canvi climàtic” i de la recerca i el debat intern de l'equip de Re-City

Les dades confirmen que els sistemes urbans més compactes són en general més sostenibles, ja que estan associats a un menor consum de recursos com l’electricitat i una mobilitat urbana en dia feiner més sostenible. Per altra banda, les dades també constaten que els municipis amb un PIB per càpita més alt, tenen un major consum de recursos com l’aigua i l’electricitat. Finalment, es conclou que els municipis amb una major renda familiar disponible bruta, consumeixen més recursos, tant aigua com electricitat, i usen menys el transport actiu, però a la vegada són els municipis amb una recollida selectiva dels residus més elevada. 

Tot i així, les conclusions d’aquest informe mostren que no estem en el camí d’assolir els objectius marcats a escala regional, nacional o europea pel que fa a la reducció d’emissions de GEH i del consum d’energia. 

Per tal de reduir les diferències intermunicipals en la gestió eficient dels recursos, caldria disposar d’un model metropolità integral i integrat que ajudés a millorar la resposta adaptativa i de mitigació del canvi climàtic del conjunt dels municipis que formen l’àrea metropolitana de Barcelona. Cal, a més, disposar de dades suficients i fiables per donar suport empíric a les polítiques que s'apliquen per fer front al canvi climàtic. Això permetria identificar en quins àmbits és necessària una acció metropolitana coordinada per ser més eficients en la resposta, en quins àmbits caldria una redistribució de les competències i els recursos i en quina part de territori és més necessari intervenir. Etiquetes

Canvi climàtic  Re-City  Re-Plan