Informes i estudis

Informe Re-City

La desigualtat a l'Àrea Metropolitana de BarcelonaL'informe "La desigualtat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona" presenta una anàlisi de la desigualtat a l'AMB i als seus municipis membres, incloent-hi les seves causes i conseqüències, a partir dels indicadors definits per la plataforma Re-City i la seva Xarxa Acadèmica, amb l’objectiu d'oferir una nova perspectiva per aproximar-nos a la realitat de la desigualtat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb especial atenció a la capacitat dels municipis per fer-hi front.

En aquest informe s'analitzaran els principals indicadors que ens serveixen per a mesurar la desigualtat de recursos a l'AMB i quina és la desigualtat de la distribució de la renda als municipis de l'AMB mitjançant diverses mesures. Posteriorment, es realitza una anàlisi inter-municipal dels desencadenants de la desigualtat de recursos i dels efectes de la desigualtat de recursos a l’AMB. Finalment, s'analitzaran els possibles determinants de les diferències en la despesa pública local i la despesa social local als municipis de l'AMB.

La desigualtat a l'AMB va patir un fort increment durant la Gran Recessió, i actualment encara no s'han recuperat els nivells d’igualtat en la distribució de la renda previs a la crisi. En el cas de les desigualtat a dins dels municipis metropolitans, s'observen diversos graus de concentració de renda, amb municipis molt homogenis com Badia del Vallès i municipis molt desiguals com Torrelles de Llobregat o Gavà. La renda mitjana al municipi, la densitat de població, la taxa d'atur o l'estructura productiva del municipi apareixen com a variables rellevants per entendre el nivell de desigualtat intramunicipal als municipis de l'AMB.