Informes i estudis

Aplicacions i interpretació dels resultats de l'EU-SPI a CatalunyaInforme elaborat amb la col·laboració de l’Obra social “la Caixa” i la Diputació de Barcelona. L’Índex de Progrés Social (SPI) és un índex de benestar que serveix de contrast i complement a d’altres indicadors com el PIB per càpita o l’Índex de Desenvolupament Humà, ja que avalua l’efectivitat amb la qual l’èxit econòmic d’un país es transforma en progrés social. L’estudi constata que els resultats de Catalunya a l’SPI són altament sorprenents. Tot i que Catalunya era la seixanta-vuitena regió més rica d’Europa en termes de PIB per càpita l’any 2011 a l’EU-SPI Catalunya ocupava la posició número 163. En aquest estudi de la Fundació Catalunya Europa ha volgut aprofundir en aquesta gran divergència i ha localitzat els quatre components que resulten més problemàtics per la societat catalana i que requereixen una actuació més urgent. Etiquetes

Europa social  SPI