Celebrem 20 Anys del Govern d’Esquerres! Tota la informació a l'Arxiu Digital Pasqual Maragall

Informes i estudis

Camí a la robotització: La robotització segons les variants del capitalismeAquest treball analitza quins factors expliquen el grau de robotització i per què els efectes de la robotització sobre la força de treball difereixen tant d’un país com d’un altre. És un testimoni del fet que els robots no condueixen necessàriament a pèrdues de feina i que les diferències en el context nacional són molt rellevants per comprendre plenament el grau i els efectes de la robotització. La robotització no condueix per si mateixa a la destrucció de llocs de treball, si és així, l’arrel es pot localitzar en el funcionament d’un determinat sistema d’economia política. De fet, aquest article constata que la robotització, a causa dels seus beneficis per millorar la productivitat, és una font d’estabilitat laboral en molts països avançats i contribueix a mantenir competitivitat internacional.


El treball planteja quatre casos pràctics de robotització segons les principals varietats del capitalisme i analitza quins són els resultats socials de la robotització en cadascun d’ells i faig algunes recomanacions específiques de política pública.Etiquetes

Europa econòmica