Narcís Serra i Serra

Entrevista a Narcís Serra i Serra (Barcelona, 1943). Polític i economista català. Fou alcalde de Barcelona (1979-1982 amb Pasqual Maragall com a tinent d’alcalde), Ministre de Defensa (1982-1991) i Vicepresident del Govern espanyol (1991-1995). Ha estat president de Caixa Catalunya (2005-2010). Amic de Pasqual Maragall des de la universitat, on van militar al FOC i posteriorment van compartir projecte polític al PSC, participant-hi des de la seva fundació.

Entrevistador: Josep Maria Muñoz
Durada: 37:20 min
Data: 30 de juny de 2014
Lloc: Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
Realització i producció: Benecé Produccions
Idioma: català


Entrevista a Narcís Serra i Serra del Programa Llegat Pasqual Maragall està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons 


Testimonis

Col·lecció de testimonis orals de persones que han compartit de manera diversa, parts de la trajectòria de Pasqual Maragall.

Aquesta col·lecció s’anirà ampliant progressivament incorporant nous testimonis de manera regular. Es vol aconseguir una visió variada i completa de la societat catalana de finals del segle XX i principis del XXI amb la figura de Pasqual Maragall com a element de referència.

Les entrevistes són enregistrades amb mitjans audiovisuals, i les ha portat a terme en Josep Maria Muñoz, director de L’Avenç.Les versions disponibles en línia són versions abreujades. Les entrevistes senceres es poden consultar per finalitats de recerca a l’Arxiu Pasqual Maragall contactant la Fundació.