Margarita Obiols Llandrich

Entrevista a Margarita Obiols i Llandrich (Barcelona, 1949). Llicenciada en dret i funcionària de l’Ajuntament de Barcelona, on va ser directora de Descentralització (1983-1987) i Relacions Internacionals (1993-2003). Directora executiva de l’Olimpíada Cultural (1987-1992).

Secretària de Relacions Internacionals del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (2004-2006).

Entrevistador: Josep Maria Muñoz
Durada: 34:01 min
Data: 06 de maig de 2015
Lloc: Arxiu Joan Maragall
Realització i producció: Benecé Produccions
Idioma: català


Entrevista a Margarita Obiols Llandrich del Programa Llegat Pasqual Maragall està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons 


Testimonis

Col·lecció de testimonis orals de persones que han compartit de manera diversa, parts de la trajectòria de Pasqual Maragall.

Aquesta col·lecció s’anirà ampliant progressivament incorporant nous testimonis de manera regular. Es vol aconseguir una visió variada i completa de la societat catalana de finals del segle XX i principis del XXI amb la figura de Pasqual Maragall com a element de referència.

Les entrevistes són enregistrades amb mitjans audiovisuals, i les ha portat a terme en Josep Maria Muñoz, director de L’Avenç.Les versions disponibles en línia són versions abreujades. Les entrevistes senceres es poden consultar per finalitats de recerca a l’Arxiu Pasqual Maragall contactant la Fundació.