Oriol Bohigas

Entrevista a Oriol Bohigas i Guardiola (Barcelona, 1925). Arquitecte, catedràtic emèrit per la UPC. Va ser professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) des del 1964 i el 1977 en fou nomenat director, càrrec que abandonà el 1980 per esdevenir delegat de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona (amb Narcís Serra d’alcalde) fins al 1984 (ja amb l’alcalde Maragall, desde desembre de 1982). Des d’aquell moment va passar a ser conseller urbanístic de l’Ajuntament, càrrec des del qual va projectar la política urbanística de grans obres que va permetre a Barcelona ser la seu dels Jocs Olímpics d’estiu de 1992. Finalment l’any 1991 fou nomenat Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona càrrec que exercí fins al 1994.

Entrevistador: Josep Maria Muñoz
Durada: 27:04 min
Data: 05 de juny de 2014
Lloc: Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
Realització i producció: Benecé Produccions
Idioma: català


Entrevista a Oriol Bohigas del Programa Llegat Pasqual Maragall està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons 


Testimonis

Col·lecció de testimonis orals de persones que han compartit de manera diversa, parts de la trajectòria de Pasqual Maragall.

Aquesta col·lecció s’anirà ampliant progressivament incorporant nous testimonis de manera regular. Es vol aconseguir una visió variada i completa de la societat catalana de finals del segle XX i principis del XXI amb la figura de Pasqual Maragall com a element de referència.

Les entrevistes són enregistrades amb mitjans audiovisuals, i les ha portat a terme en Josep Maria Muñoz, director de L’Avenç.Les versions disponibles en línia són versions abreujades. Les entrevistes senceres es poden consultar per finalitats de recerca a l’Arxiu Pasqual Maragall contactant la Fundació.