Llegat Pasqual Maragall

Governar la Barcelona real: Pasqual Maragall i el dret a la ciutat metropolitana.Monografia resultant del segon ajut a la recerca Llegat Pasqual Maragall. La doctora en estudis urbans, Mariona Tomàs analitza en aquesta recerca el pensament i l’acció política metropolitana de Pasqual Maragall des de finals de 1970 fins el 2006.

El llibre és el número 2 de la Col·lecció Recerca – Llegat Pasqual Maragall.Etiquetes

Ciutats  Llegat Pasqual Maragall