Llegat Pasqual Maragall

Innovar en el sector agroalimentari. Quins reptes i quines oportunitats?La Fundació Catalunya Europa amb el suport de la Diputació de Lleida ha organitzat el seminari “Innovació Tecnològica en el sector agroalimentari: Reptes i oportunitats” que va comptar amb les ponències de Joaquim Brufau, Director del Mas Bové (IRTA) i Agustí Segarra, catedràtic d’economia aplicada a la Universitat Rovira i Virgili i autor de l’informe “La indústria agroalimentària catalana: una perspectiva empresarial”, encarregat per la FCE.

L’objectiu era compartir idees i bones pràctiques entre professionals i experts del sector reunits a la Universitat de Lleida. Segarra va destacar la importància econòmica del sector que, a més, aporta un important component territorial important, que pot contribuir a frenar la despoblació de les zones rurals.

Un altre dels factors importants que va subratllar Segarra és la importància de la innovació no tecnològica en el sector. Des de 2005, s’han començat a implementar millores pel que fa a la innovació organització i la innovació en màrqueting, que juntament amb les innovacions tecnològiques són claus pel futur del sector.  Un altre de les qüestions a tractar són les ajudes públiques que rep el sector agoralimentari. Segarra no s’hi va mostrar contrari però va advertir que aquestes ajudes poden desincentivar la inversió del sector privat. Per això, una de les solucions que aportava és afavorir els beneficis fiscals, per exemple, fent que la inversió en I+D desgravi. Per últim, Agustí Segarra també destacava que un dels objectius a llarg termini hauria de ser la cooperació d’empreses agroalimentàries.

Per la seva banda, Joaquim Brufau avisava dels grans reptes que té el sector ramader, el canvi climàtic, el model europeu de producció animal, molt restrictiu segons la seva opinió i la percepció del consumidor. Brufau reconeixia que la ramaderia és problemàtica pel que fa a la responsabilitat que té en el canvi climàtic, sobretot el sector boví, però apostava per innovar i buscar noves oportunitats, per exemple, trobant la manera de convertir els residus en recurs.

Per això, cal innovar per aconseguir els objectius de sostenibilitat, eficiència i traçabilitat, que contribueixi a l’economia circular i que adopti estratègies per millorar el benestar dels animals.