Celebrem 20 Anys del Govern d’Esquerres! Tota la informació a l'Arxiu Digital Pasqual Maragall

Debats

Cafè Europa: "Jo voto, tu no pots. El dret a vot a la Unió Europea"



La Fundació Catalunya Europa i l'Associació Horitzó Europa van organitzar el divendres 26 de maig una nova sessió del cicle de debats en línia Cafè Europa per parlar del dret a vot a la Unió Europea.

Amb la proximitat de les eleccions municipals del diumenge 28 de maig, és oportú preguntar-nos perquè encara molts ciutadans i ciutadanes no poden exercir el seu dret a vot per a elegir els seus representats locals. O tampoc poden presentar-se en cap llista electoral per a ser escollits alcalde/ssa i regidor/a.

La cita electoral de les municipals reobre el debat sobre la discriminació per raons d'origen dels nostres veïns nouvinguts que queden exclosos de la participació política malgrat viure i treballar des de fa anys entre nosaltres. 

En aquesta sessió, vam dialogar amb tres ponents:

  • Viviane Ogou, investigadora sobre les relacions UE-Àfrica i fundadora de l'associació Porta d'Àfrica.
  • Hamza Ali Rajà, politòleg, mediador intercultural i intèrpret.
  • Mariela Sandres, pedagoga experta en drets humans i prevenció de la violència.

En aquesta sessió, vam plantejar la qüestió sobre la garantia del dret a vot de les persones migrades dins de la Unió Europea, una situació de discriminació que vulnera els drets civils i polítics recollits en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966.

Segons el padró d'habitants, la població estrangera resident a Catalunya supera en l'actualitat el milió dues-centes mil persones (el 16,3% de la població), però a les eleccions del 28M només van poder votar una tercera part, els ciutadans dels estats membres de la UE i els originaris de 13 països amb acords de reciprocitat amb l'Estat espanyol, però cap d'ells podrà votar a les eleccions generals o autonòmiques. Si el dret a vot, forma part imprescindible d'una societat democràtica, perquè alguns ciutadans i ciutadanes poden votar i altes no? Per què el dret a elegir i ser elegit continua lligat a la nacionalitat i no a la ciutadania o el lloc on residim?

La sessió va ser presentada per Albert Royo, president de l'Horitzó Europa, i moderada per Dolors Camats, directora de la Fundació Catalunya Europa, qui va adreçar les preguntes dels assistents al final de la sessió.

El cicle de debats en línia Cafè Europa se celebren el darrer divendres de cada mes, amb caràcter divulgatiu sobre qüestions d’àmbit europeu o internacional.