Actes, premis i beques

Finalitza amb èxit el cicle de debats 'La transformació de la ciutat"“La transformació de la ciutat” ha estat el darrer cicle de debats que la Fundació Catalunya Europa ha impulsat entre 2021 i 2022, motivat pels efectes de les múltiples crisis - sanitària, econòmica, social i climàtica – i la urgència de buscar solucions transformadores.

En aquest context, cada cop és major el consens entorn els desafiaments socials, econòmics i ambientals, i com aquest panorama global requereix d’un lideratge públic amb capacitat i visió internacional, que aposti pels aprenentatges d’altres metròpolis, les oportunitats que genera la innovació, i lideri en l’àmbit polític i econòmic les aliances que garanteixin la transformació.

Això també va portar a la Fundació Catalunya Europa a redefinir la seva activitat de Re-CITY, passant de les reflexions globals a els canvis que necessiten impulsar les ciutats – com la Barcelona metropolitana – per adaptar-se a aquestes múltiples crisis i imaginar solucions sostenibles per al futur.

La transformació de la ciutat, doncs, ha estat un cicle de debats que ha volgut interpel·lar al conjunt de la societat (governants i tècnics municipals, acadèmics, representants del teixit econòmic i social, la ciutadania), dividint-se en tres àmbits d’actuació a través dels quals fer difusió i divulgació.

 

1.   Les Jornades Municipalistes, enfocades a governants i tècnics municipals, amb l’objectiu de reflexionar sobre els grans eixos de vertebració territorial, repensant i fent difusió dels principals àmbits d’actuació política  municipal des d’una perspectiva metropolitana de la mà dels seus màxims representants. En aquest 2022 s’han celebrat 4 jornades municipalistes centrades específicament en les infraestructures:

·       Noves activitats, nous usos: Planificació estratègica a les ciutats (11 de març): on es va debatre sobre la relació entre l’activitat econòmica i la gestió del territori, posant de manifest que per fomentar i accelerar la primera calen plans supramunicipals i regulacions més flexibles, àgils i homogènies.

·       Més carreteres? Debat sobre infraestructures viàries de caràcter metropolità (20 d’abril): on es va incidir en la planificació i la gestió d’aquestes infraestructures, la seva connexió amb el territori i la seva necessària transformació davant dels nous reptes mediambientals.

·       Pugem al tren! Debat sobre infraestructures ferroviàries de caràcter metropolità (27 d’abril): on es va centrar el debat entorn en les oportunitats i dificultats dels projectes ferroviaris en l'àmbit metropolità: Rodalies, Metro del Vallès, Metro del Baix Llobregat, etc. així com també la seva integració en el teixit urbà i amb altres modalitats de transport.

·       Renovem el país? La transició energètica i la qüestió territorial (5 d’octubre): on es va reflexionar sobre l'impacte de la transició energètica i com garantir que aquesta sigui sostenible ambientalment, justa socialment, viable econòmicament i equilibrada territorialment.

 

2.   Debats sobre Governança Metropolitana, enfocats a enfortir el debat local, la reflexió i difusió de temes d’actualitat en relació als instruments de governança a la Barcelona metropolitana, de la ma de representants de l’administració pública, del teixit social i econòmic, i acadèmics. En aquest 2022 s’han celebrat 3 debats sobre governança metropolitana, on s’han abordat diferents temes:

·       Mobilitat sostenible i qualitat de l'aire (4 de maig): on es va parlar sobre l'impacte de la mobilitat urbana en la qualitat de l'aire i la salut pública de la regió metropolitana de Barcelona, així com dels instruments a poder desplegar localment per reduir la contaminació de l'aire.

·       El paper internacional de la Barcelona metropolitana (1 de juny): on es van adreçar qüestions com la projecció d’aquesta gran Barcelona al món, qui ha de liderar aquest procés i quin és el paper específic que han de jugar les administracions i com s’han de coordinar per impulsar-ho.

·       La transformació de la ciutat amb perspectiva de gènere (13 de desembre): abordant el debat des de tres perspectives imprescindibles que configuren la vida a les nostres ciutats, i que són la seguretat comunitària en l’espai públic, les desigualtats de gènere en salut i la bretxa retributiva en l’àmbit laboral.  

 

3.   Tallers de Re-City en acció, enfocats a provocar canvis i ser un agent transformador en col·laboració amb altres actors igualment inquiets i compromesos amb el nostre país i el nostre planeta. Concretament, va dirigit als agents de la quàdruple hèlix (empresa, administració, acadèmia i societat civil) per debatre propostes d’actuació concretes i de naturalesa metropolitana, que requereixin de col·laboració entre diferents actors i que, sobre la base d’un diagnòstic compartit, puguin concretar-se en projectes experimentals a curt termini. En aquest 2022 s’han celebrat 2 tallers de Re-City en acció, on s’han abordat:

·       El pas de l’actual model econòmic lineal cap a un model econòmic circular (4 de març): posant de manifest que cal canviar el model de negoci i promoure que aquest sigui viable econòmicament i estigui ben remunerat, acompanyat per una reglamentació que afavoreixi la reparació i reutilització de recursos.

·       Com fomentar la mobilitat metropolitana sostenible als límits de la metròpoli barcelonina (20 de maig): espai geogràfic conformat per les comarques del Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, a través de la creació d’una xarxa de transport públic més eficient.

Aquest cicle de debats s’ha organitzat conjuntament amb la Fundació La Caixa i el Club de Roma, i amb el suport de l'AMB, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

 


Etiquetes