Sopar-col·loquis

Sopar col·loqui amb Andrea Noferini: L'agenda 2030 i els ODS  • D'ençà que es varen acordar els ODS l'any 2015, s'ha dut a terme un procés de conscienciació de la ciutadania. En els anys vinents i fins al 2030, l'any marcat com a objectiu per aconseguir les diferents metes dels 17 ODS, hem de passar a l'acció, més enllà de la retòrica.
  • Una de les principals novetats dels ODS és que es dirigeixen a tots els països del món, i no fan distincions entre països desenvolupats i països en vies de desenvolupament, com feien els Objectius del Mil·lenni. Es tracta d'una autèntica agenda global.
  • Cal enfocar la consecució dels ODS des de la governança multinivell, és a dir, implicar a administracions de diferents àmbits territorials, i a diferents actors (governs, sector privat, ciutadania, organitzacions no governamentals).
  • Una de les principals problemàtiques dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles és que són acords soft, és a dir, no vinculants.
  • La manera de fer que els governs els implementin és a partir de l'assumpció dels ODS per part de la ciutadania, i que aquests els exigeixin als governs i als partits polítics com a part del seu programa.
  • La Unió Europa pot ser una institució clau per la implementació dels ODS, perquè pot assumir-los com a propis, fent-los vinculants per als Estats Membres, i establint com s’han d’assolir a través dels reglaments. Aquesta tasca també es pot dur a terme des de Catalunya, donat que som capdavanters en molts àmbits relacionats amb els ODS.
  • Actualment el monitoratge dels ODS se centra en els resultats, però fóra important conèixer el seu impacte. Per això fan falta estadístiques de qualitat, el que pot ser difícil d'aconseguir a certs indrets amb recursos limitats.

Enllaços d’interès:

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

La Xarxa de Biblioteques de Barcelona i els ODS:

https://www.diba.cat/web/ri/-/les-biblioteques-publiques-amb-els-ods

https://www.diba.cat/documents/16060163/189231108/La+Xarxa+de+Biblioteques+Municipals+amb+els+Objectius+de+Desenvolupament+Sostenible/b944d2df-c71a-4f34-82f2-d0421655694a

XXIX Jornada Europea del CCME al Parlament de Catalunya: “El repte europeu de la sostenibilitat”

http://blogs.uab.cat/cdeanuncis/2020/01/10/xxix-jornada-europea-del-consell-catala-del-moviment-europeu-sobre-sostenibilitat/Etiquetes

Sopar-tertúlia Claris