Debats

Colin Crouch: 'Les institucions democràtiques es mantenen intactes, però el poder es desplaça a les elits'Colin Crouch, politòleg i sociòleg, despertava interès davant del públic que omplia l’Auditori del Palau Macaya. Conceptualitzador del terme post-democràcia, ja fa alguns anys que predia alguns fenòmens que estem vivint actualment com Trump, el Brexit o l’ascens dels partits xenòfobs i populistes. Què és doncs, la post-democràcia? Segons Crouch, es tracta d’un sistema en el qual es crea una competició artificial que substitueix la democràcia institucional. El centre de les decisions doncs, no és a les institucions tradicionals, malgrat que es mantenen intactes, sinó que es desplaça a elits econòmiques i corporatives. Aquest fenomen es contraresta en part amb els moviments de la societat civil que tenen una capacitat d’incidència política gens menyspreable, com el moviment feminista, el moviment ecologista o els diversos moviments d’ultra dreta.

En aquest engranatge de poder, el sistema neoliberal, com a sistema econòmic predominant, hi juga un paper clau. Sens dubte el neoliberalisme ha estat un dels catalitzadors de la globalització, un sistema positiu per una banda, però que ha permès una gran desregulació i que ha provocat xocs entre països i dins dels mateixos països. És doncs en aquest context on es produeix un ascens dels moviments xenòfobs i populistes.  

L’ascens del moviment conservador, ha acabat contraposant-se al neoliberalisme, que defensa mercats grans, oberts i universals i no està interessat a marcar fronteres. El moviments mes conservadors i xenòfobs, en canvi, s’hi oposen frontalment. Aquesta contraposició provoca certes tensions en el sector neoliberal conservador, que cau sovint en contradiccions. Però els grans damnificats del tauler de joc actual son les esquerres, els mes absents en el poder. 

Per Crouch, la situació actual exigeix institucions que vagin mes enllà de l’estat nació. Unes institucions que per ser eficaces necessiten legitimitat i democràcia, però a mes, cal que la ciutadania pugui sentir-se identificada amb elles.

  • Llegiu l’entrevista a El Nacional aquí. 
  • Llegiu la versió de l’entrevista a El Nacional en castellà aquí.
Etiquetes

Democràcia  Desigualtats