Working paper

La UE al 2019: Una agenda per un nou mandatLa Unió Europea està en transició: una transició demogràfica, política i de lideratge. les conseqüències socioeconòmiques de la globalització i la creixent desigualtat que s'ha instal·lat a la UE post-crisi han erosionat la cohesió social i el sentit de la pertinença a la Unió. Al 2019, l'escenari polític s'ha fet encara més complex. Amb el debat obert sobre la cessió de sobiranies, la complicada materialització del Brexit, les fractures internes per l'anomenada cris dels refugiats, la UE sembla haver caigut en una lògica desintegradora que amenaça la seva idea fundacional. 

Aquest working paper de la periodista i investigadora, Carme Colomina pretén oferir les claus del canvi que viu el projecte europeu, identificant els reptes més urgents que té per davant el nou cicle institucional a la Unió.