Relatories

"Canvi climàtic, Salut i Desigualtats" Marc FleurbaeyMarc Fleurbaey ens parla de l’impacte del canvi climàtic a les nostres societats i en particular pel que fa a les desigualtats i la salut. Al llarg de la seva carrera, Fleurbaey ha estudiar l’increment de la temperatura mitjana de la terra als darrers anys, i segons ell, el canvi climàtic no només impacta la salut de les persones, sinó que també afecta especialment de forma negativa a aquells que es troben en situacions més vulnerables. Fleurbeay ens parla d’economía i ètica per poder entendre la situació on ens trobem i trobar solucions per lluitar contra el canvi climàtic sense crear més desigualtats. Un element que Fleurbaey destaca és el debat sobre l’augment de la població, sobretot en els països en vies de desenvolupament, que són més vulnerables a les conseqüències del canvi climàtic i l’escalfament global.Etiquetes

Canvi climàtic  Desigualtats  Re-City  Re-Think