Llibre

Catalunya Xarxa de CiutatsCatalunya, xarxa de ciutats. Primer llibre de la Col·lecció Recerca - Llegat Pasqual Maragall.

Marc Pradel, doctor en Sociologia per la Universitat de Barcelona va aconseguir el primer Ajut a la Recerca, convocat el 2014, amb un estudi que aborda l’impacte del municipalisme de Pasqual Maragall en la governança de Catalunya.

En aquest llibre s’analitza el pensament i l’acció municipalista de Pasqual Maragall, tot relligant la seva contribució a la transformació de la ciutat de Barcelona i l’impuls al municipalisme català durant el seu mandat com alcalde (1982-1997) amb la seva acció política com a President de la Generalitat entre 2003 i 2006.