Working paper

Les relacions transfrontereres en el pensament i l'acció de govern de Pasqual Maragall.

Europa en l'horitzó: Barcelona i Catalunya en l'articulació i la construcció europea.Working-Paper del geògraf Javi Martín sobre l’espai transfronterer europeu, analitzat a partir de la visió i les polítiques que va desenvolupar Pasqual Maragall. 

Martín Uceda estudia el pensament i l’acció de Pasqual Maragall i el trasllada a l’actualitat per concloure que molts dels problemes de l’espai transfronterer i regional que Maragall ja abordava fa més de 30 anys continuen sent vigents. En aquest working-paper es repassa el procés d’evolució de cooperació transfronterera, es fa incidència en el paper que hi va jugar Pasqual Maragall i s’analitza el cas concret de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.