Policy paper

Quina Unió fiscal seria òptima per Europa?Elaborat per la Fundació Catalunya Europa amb el suport del grup Verds/ALE al Parlament Europeu, el policy paper "Which Fiscal Union should be optimal for Europe?" vol contribuir al debat europeu sobre una major integració fiscal definint quines haurien de ser les seves característiques i si caldria avançar o no en una "unió de transferències". 

Document en Anglès.Etiquetes

Europa econòmica  Europa