Notes d'Opinió

Els desequilibris mundials i la disminució dels salaris



Article publicat a Social Europe sobre les desigualtats, el descens dels salaris i com la globalització afecta aquestes variables.