I per què no? El retorn de la bicicleta a Barcelona (1977-1997)"I per què no? El retorn de la bicicleta a Barcelona (1977-1997)" es proposa explorar l’evolució de l’ús de la bicicleta a Barcelona entre els anys 1977 i 1997, un període en què el significat cultural i social del ciclisme es va transformar. La recerca també analitza la interacció entre els moviments socials i els actors institucionals durant aquest període. En definitiva, s’analitza el retorn de la bicicleta als carrers de la ciutat com un procés de negociació política pels usos de l’espai públic.
Etiquetes

Barcelona  Ciutats  Mobilitat  Sostenibilitat