Barcelona, capital del Mediterrani. Democràcia local i combat per la pauBarcelona, capital del Mediterrani, estudia l'acció internacional de Barcelona a la regió mediterrània durant el període de l'alcaldia de Pasqual Maragall i la situa dins del context històric i polític regional. 

El llibre analitza les principals fites aconseguides des de tres àmbits fonamentals: les xarxes de ciutats, la diplomàcia local en els grans conflictes armats, i la política mediterrània en l'àmbit de la construcció europea, i que han erigit Barcelona com una capital mediterrània. La recerca traça com es plasmen les idees de Pasqual Maragall sobre l'acció internacional de les ciutats al Mediterrani, com aquesta és també una de les qüestions fonamentals del seu pensament polític, així com les herències i les lliçons que ens ha deixat per pensar la relació entre Barcelona i la Mediterrània actual. 


Documentació