Informes i estudis

Sinergies entre el progrés social i els ODS: El cas de la demarcació de GironaL'estudi "Sinergies entre el progrés social i els ODS: El cas de la demarcació de Girona" introdueix la metodologia desenvolupada pel Social Progress Index (SPI) com a possible eina a utilitzar a l’hora de contextualitzar, quantificar i comparar el grau d’assoliment que un territori té en relació amb els ODS. El seu desplegament, a partir d’indicadors de progrés social independents del progrés econòmic, ha facilitat la comparació amb més de 160 països, així com l’elaboració específica d’un sistema concret per a la realitat de la Unió Europea (EUSPI). Aquest darrer és el que s’utilitza en aquest estudi, perquè permet valorar el progrés o retrocés real dels 281 països de la UE (NUTS 0) i de les 272 regions europees (NUTS 2), i també la distància en què es troben d’assolir el valor ideal respecte cada ODS, a partir de la incorporació de fites quantificades. 

L’aplicació pràctica d’aquestes qüestions s’ha volgut demostrar, en primer lloc, fent una revisió sistemàtica del grau d’integració que les diferents administracions han fet dels ODS, incloent aquí la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i Girona, i l’Ajuntament de Barcelona. I, en segon lloc, fent una proposta de relació entre l’EU-SPI i els ODS per a Catalunya, com a regió NUTS 2, i la demarcació de Girona, com a NUTS 3. Per ambdues realitats, la relació entre els indicadors de l’EU-SPI i dels ODS s’ha produït mitjançant el principi d’equivalència entre aquests, agafant per als ODS els ja establerts per les principals institucions rellevants: Idescat, Eurostat i ESPON.

Aquest estudi s'ha realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Girona