Working paper

Segona part de l'informe sobre el progrés social a la demarcació de Girona

La cooperació transfronterera en l'espai europeu com a mecanisme de millora del progrés social"La cooperació transfronterera en l'espai europeu com a mecanisme del progrés social" és un estudi que sorgeix d'un encàrrec de la Diputació de Girona, i que busca, d’una banda, respondre si és possible convertir el PIB en progrés social o fins a quin punt altres aspectes obstaculitzen i, per consegüent, condicionen el progrés social d’un indret.

D'altra banda, tractarà d’explicar els motius pels quals les regions del Llenguadoc-Rosselló i els Pirineus Orientals sembla que surten més ben parades en termes de progrés social que Catalunya i la demarcació de Girona, investigant si l’SPI a les regions franceses esmentades també ve condicionat per un factor demogràfic i comparant l’estructura productiva del mercat a les dues regions.

Finalment, també es farà una comparativa entre espais transfronterers, analitzant en profunditat l’EU-SPI a dotze agrupacions de cooperació territorial escollides.Etiquetes

Girona  SPI  SPI (Social Progress Index)