Llegat Pasqual Maragall

Una respuesta a la crisis: La gobernanza democrática de las ciudades



Ponència d’Odón Elorza a la II Conferència Anual del Llegat Pasqual Maragall. Barcelona, 22 d’octubre de 2015. 


Documentació