Blog

La cooperació ciutadana, clau en la lluita contra el frau fiscal


Eliminar el frau fiscal és una utopia o pot fer-se realitat? Aquesta setmana la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra organitzava una ponència per abordar aquesta temàtica amb Joan Iglesias, soci de Roca Junyent, per parlar sobre què és el frau fiscal i com reduir-lo.

El principal indicador per a mesurar el correcte funcionament d‘un sistema fiscal és l’anomenat “Tax Gap”. Aquest indicador mesura la diferència entre la recaptació potencial d’un sistema fiscal i la seva recaptació real. A l’Estat Espanyol aquest indicador cabdal no es calcula. A països com el Regne Unit (vegeu imatge inferior) o Austràlia existeix una llarga tradició de càlcul del Tax Gap. En el cas de Catalunya, l’Agència Tributaria de Catalunya (ATC) va calcular l’any 2017 el seu Tax Gap.


A l’Estat Espanyol no s’utilitza el Tax Gap per mesurar l’eficiència d’un sistema fiscal, sinó que s’utilitzen altres indicadors per mesurar-la, com els diners recuperats per les autoritats fiscals a través de les seves actuacions.

Els diners recuperats per l’Agencia Tributaria només representen una petita part de la diferència entre la recaptació potencial d’un estat i la recaptació real. Hi ha altres factors a part de l’evasió fiscal que influeixen en el fet que no es recaptin tots els diners que teòricament es podrien recaptar, com errors o negligències per part dels contribuents, manca de recursos econòmics, desconeixement, dificultat del sistema fiscal, l’elusió fiscal o l’economia submergida.

"Cal centrar els recursos de l’Administració Tributària en perseguir l’economia submergida i els delinqüents fiscals, especialment aquells que obtenen diners il·legalment de l’Agència"

Finalment, Joan Iglesias va exposar el seu punt de vista sobre com reduir el Tax Gap a Espanya: Segons aquest jurista, cal fer-ho a través de la cooperació de la ciutadania, que s’aconsegueix a traves d’incentius, com succeeix, per exemple, a Austràlia. Per a Iglesias, Austràlia es un país exemplar en la seva eficiència tributaria, i té un tax gap òptim, fruit d’una estructura fiscal encertada i d’una bona gestió fiscal. Un dels ingredients claus d’aquest sistema és que la informació de la Agencia Tributaria sigui compartida obertament amb el contribuent, en comptes de monopolitzar-la. Per Iglesias, cal centrar els recursos de l’Administració Tributària en perseguir l’economia submergida i els delinqüents fiscals, especialment aquells que obtenen diners il·legalment de l’Agència Tributària (a través de fer factures falses, per exemple), i no centrar-se gairebé de forma exlusiva en la persecució dels mals contribuents, que és el que ha estat fent fins ara l’Agència Tributària.

 

Foto: Unsplash

Gràfic: Evolució del Tax Gap del Regne Unit. Govern UK