Informes i estudios

La desigualdad en Cataluña y en los ámbitos de planificación territorial (Parte 1)La desigualtat creixent és un dels principals reptes al qual s'enfronta la nostra societat. L'estratificació de la societat té greus conseqüències sobre la qualitat de vida de la població i sobre els mateixos fonaments de la democràcia.

Des de la Fundació Catalunya Europa (FCE) hem decidit combatre les desigualtats a partir del projecte Re-City, iniciativa liderada per la Fundació Catalunya Europa on societat civil, acadèmics, institucions i món empresarial treballen plegats per fer front als principals reptes de la nostra societat: Desigualtat, Canvi Climàtic, Futur Intercultural i Canvi Tecnològic.

Degut a l'amplitud de l'àmbit a treballar, hem afrontat l'estudi de la desigualtat a Catalunya a partir de les seves causes i conseqüències, focalitzant-se aquest informe en les causes i existint la voluntat de realitzar un segon informe orientat a les conseqüències.Etiquetas

Desigualdades  Re-City  Re-Think