Europa

En un moment creixent d’incerteses globals i després del shock que ha suposat la decisió de la ciutadania de Gran Bretanya apostant pel Brexit, la UE ha entrat en una etapa de redefinició del seu procés d’integració que contempla diferents escenaris de futur. Són molts els factors que condicionen l’evolució del projecte europeu. Ara és el moment de passar de l’Europa dels Estats i del lideratge intergovernamental a un procés de democratització federal d’Europa que apropi institucions i ciutadania. En aquest context, la Fundació Catalunya Europa participa activament del debat europeu i impulsa un conjunt d’activitats, projectes i debats amb la voluntat d’enfortir la vocació europea de Catalunya i contribuir a la construcció del projecte  europeu des de la diversitat, el progrés i l’equitat.