Manel Vila i Motlló

Entrevista a Manel Vila i Motlló (Barcelona, 1956).

Funcionari a l’Ajuntament de Barcelona des de 1981, a on ha tingut diverses responsabilitats (Regidoria d’Esports, Servei de Joventut, Serveis educatius) i Gerent del Districte de Nou Barris.

Enviat de Pasqual Maragall a Sarajevo per coordinar la cooperació amb aquella ciutat en guerra (1992-1995) i responsable del Districte 11 de Barcelona, integrant Sarajevo a l’estructura municipal de Barcelona (1996-2000).

Director de l’Àrea de Solidaritat Internacional de l’Ajuntament de Barcelona (2007-2011).

Director General de Cooperació al Desenvolupament a la Generalitat de Catalunya (des de 2016).

Entrevistador: Josep Maria Muñoz
Durada:  41:52 min
Data: 7 de juny de 2017
Lloc: Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall
Realització i producció: Benecé Produccions
Idioma: català


Entrevista a Manel Vila i Motlló del Programa Llegat Pasqual Maragall està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons  


Testimonies

Collection of oral testimonies of people who have shared in different ways, parts of Pasqual Maragall's career.

This collection will be progressively expanded by incorporating new witnesses on a regular basis. The aim is to achieve a varied and complete vision of Catalan society at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century with the figure of Pasqual Maragall as a point of reference.

The interviews are recorded with audiovisual media, and have been carried out by José María Muñoz, director of L'Avenç. The versions available online are abbreviated versions. Whole interviews can be consulted for research purposes in the Maragall Archive by contacting the Foundation.