Jordi Borja Sebastià

Entrevista a Jordi Borja (Barcelona 1941). Geògraf i polític. Membre del PSUC des de 1960, fou diputat al Parlament de Catalunya de 1980 a 1984. Com a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona pel PSUC de 1983 a 1995 amb Pasqual Maragall d’alcalde, va ser un dels artífexs de la descentralització i organització de la ciutat en districtes. Va ser vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 1987 a 1991. 

Entrevistador: Josep Maria Muñoz
Durada: 45:50 min
Data: 11 de juny de 2015
Lloc: Arxiu Joan Maragall
Realització i producció: Benecé Produccions
Idioma: català


Entrevista a Jordi Borja Sebastià del Programa Llegat Pasqual Maragall està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons 


Testimonies

Collection of oral testimonies of people who have shared in different ways, parts of Pasqual Maragall's career.

This collection will be progressively expanded by incorporating new witnesses on a regular basis. The aim is to achieve a varied and complete vision of Catalan society at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century with the figure of Pasqual Maragall as a point of reference.

The interviews are recorded with audiovisual media, and have been carried out by José María Muñoz, director of L'Avenç. The versions available online are abbreviated versions. Whole interviews can be consulted for research purposes in the Maragall Archive by contacting the Foundation.