Anna Ramón and Lluís Izquierdo

Entrevista a Anna Ramón i a Lluís Izquierdo, matrimoni d’amics íntims d’en Pasqual Maragall i la seva família, des de ben petits. Lluís Izquierdo és poeta i catedràtic de filologia hispànica a la UB. Anna Ramón és advocada i fou tècnica de la Diputació i de l’Ajuntament de Barcelona.

Entrevistador: Josep Maria Muñoz
Durada: 23:08 min
Data: 27 de novembre de 2014
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Matemàtiques de la UB
Realització i producció: Benecé Produccions
Idioma: català

 

Entrevista a Anna Ramón i a Lluís Izquierdo del Programa Llegat Pasqual Maragall està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons  


Testimonies

Collection of oral testimonies of people who have shared in different ways, parts of Pasqual Maragall's career.

This collection will be progressively expanded by incorporating new witnesses on a regular basis. The aim is to achieve a varied and complete vision of Catalan society at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century with the figure of Pasqual Maragall as a point of reference.

The interviews are recorded with audiovisual media, and have been carried out by José María Muñoz, director of L'Avenç. The versions available online are abbreviated versions. Whole interviews can be consulted for research purposes in the Maragall Archive by contacting the Foundation.