Eixos Temàtics Reptes Globals

"Efectes i coneqüències de les desigualtats". Kate Pickett


Kate Pickett és epidemiòloga i professora a la Universitat de York. Com a epidemiòloga, estudia les malalties i el nivell de benestar entre diferents grups i col·lectius de persones, i prova d’entendre’n les causes. El seu punt de vista sobre la desigualtat resulta molt interessant ja que habitualment és un camp dominat per economistes, sociòlegs o científics polítics.