Eixos Temàtics Reptes Globals

Prosperitat o creixement


Article publicat al Diari Ara sobre com s’associa prosperitat i creixement econòmic quan, a la pràctica, a partir d’un cert llindar de creixement, augmenten les desigualtats en benefici de només uns pocs.