Eixos Temàtics Reptes Globals

Els desequilibris mundials i la disminució dels salaris


Article publicat a Social Europe sobre les desigualtats, el descens dels salaris i com la globalització afecta aquestes variables.