Eixos Temàtics Reptes Globals

L'ètica del canvi climàtic. John Roemer


Aquest informe és una síntesi del debat realitzat amb el professor John Roemer en el cicle de conferències “Fem frotn al canvi climàtic” organitzat per la Fundació Catalunya Europa en el marc del projecte Re-City. Aquesta sessió, titulada "L'ètica del canvi climàtic" va consistir en una conferència pública, un seminari amb participants del sector acadèmic de Catalunya i un dinar-debat que va reunir personalitats econòmiques, socials, polítiques i sector empresarial de Catalunya.