Relatories

"La predistribució per lluitar contra la desigualtat", Jacob HackerEl politòleg Jacob Hacker argumenta que cal posar èmfasis a la lluita contra l’origen de la desigualtat social, és a dir, a la regulació dels mercats i la qualitat institucional de les polítiques públiques, en comptes de concentrar-nos únicament en combatre els efectes d’aquesta, com s’ha fet durant les últimes dècades en els països desenvolupats, amb polítiques redistributives. Segons Hacker les principals causes de la desigualtat, i que ens han portat a una situació de “winner takes all politics” són principalment la desregulació del sector financer i el descens de l’activitat sindical, ha posat més impediments a la mobilitat social. Hacker proposa un enfocament diferent del sistema econòmic predominant en els països desenvolupats, on les polítiques redistributives funcionarien com a complement de polítiques predistributives. Hacker defineix la Predistribució com “la idea que l’estat hauria d’intentar prevenir les desigualtats abans que es produeixin, en comptes de basar-se en la redistribució a través d’un sistema impositiu per combatre les desigualtats un com ja són visibles”. Aquest concepte, així com les condicions necessàries perquè el sistema funcioni, són desenvolupades al llarg d’aquest document.Etiquetes

Desigualtats  Economia  Re-City  Re-Think