La iniciativa ciutadana europea, una nova eina d’acció política per a la ciutadania catalana

La democràcia directa a la Unió Europea
Documentació